Psychodynamisch werkmodel

Werken vanuit het psychodynamisch werkmodel betekent dat het kind of de jongere centraal staat met zijn affectief-relationele geschiedenis en binnen zijn gezinscontext. M.a.w. centraal staat de eigen subjectieve beleving (verlangens, angsten, dromen, conflicten, enz.) van het kind of de jongere. Binnen de ontwikkeling van het kind of de jongere kijken we naar zijn kwetsbaarheden en veerkracht. Maar een kind of jongere leeft ook steeds vanuit een verbondenheid (relationele context) met belangrijke anderen (ouders, broers, zussen, …). Deze relationele banden bepalen deels bewust, deels onbewust, hoe het kind of de jongere functioneert en in het leven staat.
Therapeutisch werken vanuit het psychodynamisch werkmodel betekent dat er een therapeutische vertrouwensrelatie wordt aangegaan die een veilig en dragend kader aanbiedt, waarbinnen een probleem geëxploreerd en doorleefd kan worden, zodat verwerking en verandering mogelijk wordt.