Hoe gaan we te werk?

De aanmelding gebeurt bij voorkeur telefonisch door de ouders of eventueel de jongere zelf.
Via een aantal verkennende gesprekken wordt het probleem van nabij bekeken. Bij kleuters en lagere schoolkinderen wordt via een belevingsonderzoek gekeken waar het probleem zich situeert.
Op basis hiervan worden werkhypothesen geformuleerd waarmee wij in therapie aan de slag gaan (adviesgesprek).

Therapie bestaat uit individuele spel- of gesprekstherapie in combinatie met ouderbegeleiding, enkel ouderbegeleiding of gesprekken met ouders en kind samen.

Tarieven

Een sessie duurt 45 min. Per sessie wordt een bedrag van €50 aangerekend.

Tijdens de intakefase bedraagt de prijs per sessie €55.

Tijdens het belevingsonderzoek bedraagt de prijs per sessie €60.